Tuesday, March 04, 2014

E-handel i Sverige 2013

Enl. en ny rapport från PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research, ökade den svenska detaljhandelns försäljning över internet med 17 procent under 2013 och omsatte 37 miljarder kronor. Det kan jämföras med detaljhandeln i sin helhet vars försäljning ökade med 1,9 procent under helåret. Efter ett något svagare tredje kvartal 2013 vände e-handeln uppåt igen i slutet av året och återigen var julhandeln mycket stark på nätet.
Under fjärde kvartalet ökade försäljningen över internet med 18 procent, jämfört med motsvarande
kvartal 2012.E-handelns tillväxt för helåret 2013 är den kraftigaste sedan 2007. Totalt utgör e-handeln nu sex procent av den totala detaljhandeln i Sverige. Bortser man från dagligvaruhandeln utgör e-handeln 10 procent av omsättningen.
En starkt bidragande orsak till den kraftiga tillväxten under 2013 är enl. HUI att att både detaljhandelskedjor och både e-handelsaktörer nu satsar på att möta kunderna i flera olika kanaler.
Under året öppnade allt fler tidigare renodlade e-handelsföretag fysiska butiker samtidigt som de stora detaljhandelskedjorna som framförallt har sin försäljning via fysiska butiker ökade sina e-handelssatsningar.
Mobiltelefonen blir också allt viktigare för handeln, hittills främst som ett redskap i konsumenternas inköpsprocess. Den mobila handeln med varor tog däremot inte riktigt fart under året även om 12 procent av konsumenterna anger att de under 2013 handlade varor med sin mobil.

Konsumenternas makt över detaljhandeln blir allt mer påtaglig. De vill kunna handla när, var och på det sätt de vill och själva bestämma när och var varorna ska levereras. Vinnarna blir de detaljister som kan skapa konsumentupplevelser som är desamma i alla inköpskanaler. De som lyckas kombinera fördelarna med försäljning i fysiska butiker med de styrkor som konsumenter upplever med digital handel, säger Arne Andersson, e-handelsexpert på PostNord.