Thursday, May 22, 2014

Mat på nätet en förlustaffär

Näthandeln med mat är ett fiasko, skriver marknadsanalytikers David Jansson, på tidningen Market. Enl. honom är de flesta svenskar inte intresserade av att handla mat på nätet. De upplever det som krångligare, tråkigare och dyrare.

Enl. senaste rapport från Svensk Digitalhandel omsatte livsmedel på nätet 2012 mellan 1,9 till 2,6 miljarder kronor 2013, vilket motsvarar ca 6-8 procent av den totala e-handeln och knappt 1 procent av den totala livsmedelshandeln. Det är en ökning med ca. 30 procent sedan föregående års mötning, då omsättningen uppskattades till 1,5 till 2 miljarder kronor.

Stockholm är det område där störst andel handlat mat på nätet det senaste året, 23 procent. I övre Norrland har endast 13 procent handlat mat på nätet det senaste året. Personer mellan 23-35 år är den åldersgrupp där störst andel har handlat på nätet och det är en större andel kvinnor än män som har handlat mat på nätet. Hemleverans och bekvämlighet är största fördelarna.

Dålig lönsamhet 

De största aktörerna när det gäller fullsortiment av mat på nätet är i dag Coop Online och Mathem, som också äger Netxtra. Coop Online, som drivs av KF Näthandel Aktiebolag, omsatte 134 mkr och gjorde en förlust på 14 mkr år 2012. Mathem i Sverige AB, som startade 2008 omsatte 88 mkr och gjorde en förlust på 33 mkr år 2012.
Även ett antal Ica-handlare runt om i landet erbjuder e-handel, t.ex. via Matvaran.se och ICAhemma.se

ICA e-handel 2017

ICA-koncernen fattade i våras ett strategiskt beslut att bli marknadsledande på att erbjuda matvaror på nätet 2017. Enl. tidningen Computer Sweden håller ICA på att skapar en e-handelsplattform för sina handlare, som ska lanseras  andra halvan av året. Anders Svensson, VD på ICA Sverige, tror att hämtningen av ihopplockade kassar i butiken kommer att locka konsumenter att handla på nätet. Han hänvisar bl.a. till Tesco i Storbritannien som i många år har testat olika koncept med e-handel och där hämntningen i kassan fungerar väl.

Matkasseföretagen

Ett nytt affärskoncept att leverera färdigpackade matkassar med middagsförslag har funnits ett antal år. De ledande företagen är Linas Matkasse och Middagsfrid men även Citygross, Coop, Ica och Mathem erbjuda idag matkassar som ett komplement.
Linas Matkasse som startades 2008 omsatte 366 mkr och gjorde ett resultat på 6 mkr 2012, vilket motsvarar 2,79 procent vinstmarginal. Middagsfrid, som startade 2007 omsatte 67 mkr och gjorde en förlust på 0,5 mkr 2012.

Forskning om mat på nätet 

En forskargrupp vid Handelshögskolan på Örebro universitet under ledning av docent Frans Prenkert har fått 2,5 miljoner kronor av Handelns utvecklingsråd, HUR. Projektet ska undersöka hur e-handeln med dagligvaror påverkar ekonomi, hållbarhet och organisering av nätverk för distribution av matvaror. ICA Parken i Örebro och e-handelslösningen Handla24 kommer att ingå i en fallstudie.

No comments: