Wednesday, May 07, 2014

Nordisk e-handel Q1 2014: 44,2 mkr SEK

Enl. en färsk rapport av PostNord var värdet av nordiska konsumenters e-handel under första kvartalet 2014 cirka 44,2 miljarder kronor. Av dessa uppskattar konsumenterna att cirka 10,1 miljarder är e-handel som har skett från sajter de bedömer är utländska. Nnorrmännen är de mest frekventa e-handlarna, 75 procent av norrmännen e-handlade förra kvartalet. I Finland är andelen e-handelkonsumenter den lägsta i Norden, där var motsvarande andel 66 procent.
När nordbor e-handlar från utlandet handlar de helst från Storbritannien. Kläder, böcker, hemelektronik samt kosmetika, hud och hårvård är de fyra varukategorier som flest konsumenter i de nordiska länderna e-handlade under första kvartalet.
Hälften av alla e-handelskonsumenter i Norden anser det vara ganska viktigt att själva få välja hur varor som de beställt på internet ska levereras.
Förväntningar på leveranstiden skiljer sig åt mellan länderna, danskarna kan maximalt tänka sig att vänta 3,3 dagar på sin vara. De finska e-handelskonsumenterna kan maximalt tänka sig att vänta 4,9 dagar på sin vara.

No comments: