Saturday, May 03, 2014

Svensk e-handel växer

Enligt senaste e-barometern som tas fram av Postnord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research handlade sju av tio konsumenter på nätet under första kvartalet 2014. Fortsatt är det främst kläder, hemelektronik samt böcker och andra medieprodukter som handlas. Starkast tillväxt finns dock inom byggmaterial, möbler och vitvaror. Prognosen för helåret 2014 är att e-handeln kommer att omsätta 42,5 miljarder kronor, vilket motsvarar en tillväxt om 15 procent.

No comments: