Wednesday, May 07, 2014

Svensk mediekonsumtion 2014

Källa: DN 2014-05-07
Enl. en färsk rapport av Institutet för reklam- och mediestatisitk (IRM) och MMS är de totala medieutgifterna för ett genomsnittshushåll i Sverige nära 17 000 kr per år. Hushållens medieutgifter totalt är stabila 2014 i förhållande till föregående undersökning som genomfördes 2011. Den största utgiften för hushållen är access-kostnader som betalas för att få tillgång till media och för att kommunicera. Mobilabonnemanget utgör den största utgiften, följt av internetabonnemanget. Därefter kommer kostnaden för TV, som i rapporten delas upp i Radio- och TV-licensen och utgifter för betal TV. Den femte största utgiften utgörs av kostnaden för morgontidningen.

Enl. statistik från analysföretaget Mediavision betalar 825 000 hushåll under årets första kvartal för abonnemang av sk streamingtjänster, där hushållen har möjlighet att titta på TV-innehåll, film, sport etc. över internet. Den amerikanska streamingjätten Netflix är klar marknadsledare med cirka 600 000 betalande kunder och väntas fortsätta öka under 2014, baserat på konsumenters inköpsplaner.
I januari 2013 hade 350 000 svenska hushåll någon form av abonnemang eller prenumeration på en streamingtjänst

No comments: