Thursday, May 15, 2014

Trendspaning: Sveriges webbplatser

Enl den årliga trendrapporten Hur mår Sveriges Webbplatser, av det svenska undersöknings- och analysföretaget av Web Service Award, uppger 35 procent av de undersökta företag och organisationer att de ökar sin budget jämfört med 9 procent som får sänkt. Dessutom svarar 37 procent att de totalt sett satsar mer i digitala kanaler medan enbart 6 procent minskar. I huvudsak är inriktningen på förändringarna att utveckla nya funktioner, göra sajten responsiv och att strukturera om innehållet.
Undersökningen besvarades av 566 webbplatsansvariga på företag, statliga verk, kommuner, landsting och organisationer. Några resultat från årets undersökning med koppling till e-handel:

E-handel

I årets undersökning är det 13 procent som uppger att försäljning/e-handel är huvudsyftet med webbplatsen, vilket är färre än tidigare år. Majoriteten ser alltså fortfarande webbplatsen som en ren informationskanal.

Huvudansvaret för webbplatsen

I årets undersökning svarar hela 47 procent att det är kommunikationsavdelningen som huvudansvaret för webbplatsen, 2013 var det 38 procent. Även i år är marknadsavdelningen näst störst med 21 procent, vilket är en lägre andel än förra året då det var 23 procent. Andelen som svarat att informationsavdelningen har huvudansvaret är nu nere i 15 procent.

Publiceringsverktyg

EPiServer fortsätter att vara det absolut populäraste publiceringsverktyget (CMS) i Sverige. Det är hela 46 procent som valt EPiServer.

Sökmotoroptimering

Bland företagen som använder sin webbplats för e-handel uppger 59 procent att deras webbplats är sökmotoroptimerad. Totalt uppger 40 procent att deras webbplats är sökmotoroptimerad vilket är en högre andel än 2013 då det var 38 procent. 

Sociala medier

Nästan alla, 93 procent, jobbar med ett eller flera sociala medier. Störst är Facebook, 80 % uppger att deras företag/organisation har en Facebooksida. 70 procent av de med E-handel har en Youtube kanal.

Google Analytics

Användandet av Google Analytics (GA) fortsätter att öka och är det absolut vanligaste sättet att utvärdera sin webbplats på. Trenden är fortsatt positiv. I år uppger 85 procent att de använder sig av GA, i 2013 års undersökning var det 82 procent,
Fler resultat om mobilanpassning, drift etc. finns i rapporten som kan beställas kostnadsfritt hos Web Service Award.


No comments: