Tuesday, May 27, 2014

Trögt för offentlig e-handel

Enligt DN.se är det nära 50 myndigheter som fått ta emot en varning Ekonomistyrningsverket (ESV) för att de inte handlar elektroniskt. ESV leder och samordnar införandet av e-handel i staten. Statsförvaltningen hanterar elektroniska fakturor sedan 2008 och senast den 1 juli 2014 ska också beställningar hanteras elektroniskt. Bland de varnade myndigheterna finns bland annat Transportstyrelsen, Skolverket och 17 av landets 21 länsstyrelser. Men även Ekonomistyrningsverket får en varning, eftersom inte heller den egna myndigheten klarar kraven.
Läs mer om offentlig e-handel hos ESV.

No comments: