Thursday, June 19, 2014

Forskning: e-handel påverkar resebeteende

Credit: LTH, Trafikforskaren Lena Hiselius
Enligt en ny studie som trafikforskare vid Lunds Tekniska Högskola och Trivector nyligen gjort, finns det inget som tyder på att de som e-handlar ofta åker mer sällan till butiken än andra. Studien baseras på svar från 4000 svenskar på frågor om eventuellt samband mellan e-handel och resebeteende.
Totalsumman av olika typer av resande är densamma hos den grupp i vår undersökning som e-handlar ofta och de som inte e-handlar alls, berättar forskaren Lena Hiselius vid Lunds Tekniska Högskola.
En förklaring är att de konsumenter som e-handlar ändå tar sig till butiken för att till exempel skaffa sig information, klämma och känna på varorna eller bara strosa runt för nöjes skull.
Forskarna kommer nu att undersöka betydelsen av olika utlämningsställen för e-handlade varor. En idé är att stadsdelscentra skulle kunde bli de nya mötesplatser där kunder möts när de hämtar ut eller returnerar e-handelsvaror.

Thursday, June 12, 2014

Nytt koncept för paketleverans med drönare

Credit: Amazon 
Paketleverans med hjälp av fjärrstyrda drönare är en visionär idé för e-handelsföretag och utvecklas av företag som Matternet, Amazon och DHL (Paketkopter) och förväntas bli verklighet inom några år, när kommersiell användning av drönare bli tillåten i USA i slutet av i år eller början av 2015.
Nuvarande leveranskoncept med drönare utgår från en fast plats dvs. ett lager, som ofta ligger utanför storstadsområden och därmed begränsar räckvidden för dagens drönare.
Credit: University of Cincinnati/Lisa Ventre
Ett nytt koncept som utvecklas av det amerikanska företaget AMP Trucks i samarbete med universitetet i Cincinnati går ut på att koppla drönare till en lastbil, varfrån paketen kan levereras direkt till kunden. Samtidigt kan drönare snabbladdas efter leveransen via lastbilens batteri för nya leveranser.
I takt med att drönare kommer att bli mer effektiva och billigare att massproducera, kan drönare bli ett intressant alternativ för nya, lokala logistikkoncept.

Wednesday, June 04, 2014

Första A-hus villa såld online

Credit: A-Hus
Två veckor efter lansering av Sveriges första husbutik på nätet – A-hus Online – har första familjen designat och beställt sitt nya hus online, meddelar företaget A-Hus i ett pressmeddelande. Enl. Susanne Ström, marknadschef på A-hus, är A-hus Online intressant för en helt ny kundgrupp som ser nätet som en naturlig del av köpprocessen även vid större beslut. A-Hus vill vara den småhustillverkare som utvecklar villamarknaden och med A-hus Online vill företaget möta ett helt nytt husköpsbehov.
A-hus är en av Sveriges äldsta hustillverkare och har byggt många hus sedan starten 1947. Alla hus byggs i trä som häm­tas från närliggande skogar. I takt med användningen av trä återplanterar man 75 nya träd för varje A-hus som byggs. Långsiktig och omsorgsfull skogsvård är en del av verksamheten.
A-Hus ingår i Deromegruppen, som är ett företag med anor från 1947 då Karl Andersson startade verksamheten med en cirkelsågbänk i just Derome. Idag driver andra och tredje generationen Andersson Deromegruppen, som har utvecklats till att bli Sveriges största familjeägda träindustri.

Monday, June 02, 2014

E-handelns lönsamhet

Enl. en ny undersökning av branschorganisationen Svensk Handel går det bra för svensk e-handel. Sammanlagt har 1115 medlemsföretag svarar på enkäten om nyckettal för år 2013. Trots att många e-handlare fortfarande befinner sig i ett uppstartsskede visar branschen redan upp svarta siffror, säger Magnus Kroon, utvecklingschef på Svensk Handel. Rörelsemarginalen för de undersökta e-handelsföretagen ligger på 4,2 procent och avkastningen på eget kaptial på 19,6 procent.
Detaljhandeln i helhet har en rörelsemarginal på 3,3 procent och avkastning på eget kapital på 11,4 procent.
En stor skillnad mellan e-handeln och traditionell butikshandel är att e-handeln har lägre kostnader för löner och lokaler. Å andra sidan har e-handeln betydligt högre kostnader för marknadsföring och för transporter.

Hela rapporten, som innehåller över 30 nyckeltal även uppdelat de olika delbranscherna inom detaljhandeln, är tyvärr endast tillgänglig för medlemmar i Svensk Handel.