Thursday, June 19, 2014

Forskning: e-handel påverkar resebeteende

Credit: LTH, Trafikforskaren Lena Hiselius
Enligt en ny studie som trafikforskare vid Lunds Tekniska Högskola och Trivector nyligen gjort, finns det inget som tyder på att de som e-handlar ofta åker mer sällan till butiken än andra. Studien baseras på svar från 4000 svenskar på frågor om eventuellt samband mellan e-handel och resebeteende.
Totalsumman av olika typer av resande är densamma hos den grupp i vår undersökning som e-handlar ofta och de som inte e-handlar alls, berättar forskaren Lena Hiselius vid Lunds Tekniska Högskola.
En förklaring är att de konsumenter som e-handlar ändå tar sig till butiken för att till exempel skaffa sig information, klämma och känna på varorna eller bara strosa runt för nöjes skull.
Forskarna kommer nu att undersöka betydelsen av olika utlämningsställen för e-handlade varor. En idé är att stadsdelscentra skulle kunde bli de nya mötesplatser där kunder möts när de hämtar ut eller returnerar e-handelsvaror.

No comments: