Monday, June 02, 2014

E-handelns lönsamhet

Enl. en ny undersökning av branschorganisationen Svensk Handel går det bra för svensk e-handel. Sammanlagt har 1115 medlemsföretag svarar på enkäten om nyckettal för år 2013. Trots att många e-handlare fortfarande befinner sig i ett uppstartsskede visar branschen redan upp svarta siffror, säger Magnus Kroon, utvecklingschef på Svensk Handel. Rörelsemarginalen för de undersökta e-handelsföretagen ligger på 4,2 procent och avkastningen på eget kaptial på 19,6 procent.
Detaljhandeln i helhet har en rörelsemarginal på 3,3 procent och avkastning på eget kapital på 11,4 procent.
En stor skillnad mellan e-handeln och traditionell butikshandel är att e-handeln har lägre kostnader för löner och lokaler. Å andra sidan har e-handeln betydligt högre kostnader för marknadsföring och för transporter.

Hela rapporten, som innehåller över 30 nyckeltal även uppdelat de olika delbranscherna inom detaljhandeln, är tyvärr endast tillgänglig för medlemmar i Svensk Handel.

No comments: