Thursday, June 12, 2014

Nytt koncept för paketleverans med drönare

Credit: Amazon 
Paketleverans med hjälp av fjärrstyrda drönare är en visionär idé för e-handelsföretag och utvecklas av företag som Matternet, Amazon och DHL (Paketkopter) och förväntas bli verklighet inom några år, när kommersiell användning av drönare bli tillåten i USA i slutet av i år eller början av 2015.
Nuvarande leveranskoncept med drönare utgår från en fast plats dvs. ett lager, som ofta ligger utanför storstadsområden och därmed begränsar räckvidden för dagens drönare.
Credit: University of Cincinnati/Lisa Ventre
Ett nytt koncept som utvecklas av det amerikanska företaget AMP Trucks i samarbete med universitetet i Cincinnati går ut på att koppla drönare till en lastbil, varfrån paketen kan levereras direkt till kunden. Samtidigt kan drönare snabbladdas efter leveransen via lastbilens batteri för nya leveranser.
I takt med att drönare kommer att bli mer effektiva och billigare att massproducera, kan drönare bli ett intressant alternativ för nya, lokala logistikkoncept.

No comments: