Monday, October 20, 2014

Nya affärsmodeller och koncept för butikshandeln

Vid Centre for Retailing (CFR) vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet är en nationell mötesplats inom handel där akademi och näringsliv kan utbyta kunskaper och där forsknings- och utbildningsverksamhet kan byggas upp som är till nytta för handeln.
Forskningen vid Centre for Retailing belyser handel ur olika perspektiv. Det kan exempelvis röra sig om digitaliseringens påverkan, bemannings- och rekryteringsstrategier, distribution och logistik, nya affärsmodeller och handeln som arbetsplats.

Handelns digitalisering och förändrade affärsmodeller: Möjligheter och utmaningar för den fysiska butiken, heter ett pågående projekt, som ska undersöka hur fysiska butiker ska och kan förhålla sig till e-handeln och nya konsumtionsmönster.
Projektet planerar att ta fram och testa ett antal nya koncept för detaljhandel, titta närmare på förändringar i varuflödena samt undersöka vilka nya villkor och arbetsuppgifter detta kan innebära och hur man organiserar sig kring dessa utmaningar. Studien kommer att genomföras i tre olika delprojekt med en kombination av olika metoder, såsom djupintervjuer och observationer.
Projektet är ett av fem forskningsprojekt som finansieras av Handelns Utvecklingsråd, som avsatt närmare tolv miljonerkronor under åren 2014–2016 för att studera inom temat E-handel, informationsteknologi och handelns digitalisering.
Läs om alla fem projekten i en broschyr utgiven av Handels Utvecklingsråd.

Tuesday, October 14, 2014

DHL Global E-Tailing 2025 studie

I DHL:s globala framtidspaning, som går under namnet Global E-Tailing 2025, presenteras fyra scenarion utifrån en noggrann analys där konsumentmönster, energi- och råvarupriser samt tekniska, politiska och sociala faktorer har tagits i åtanke.
Enligt DHL:s framtidspaningar komma e-handeln att öka drastiskt och stå för upp emot 40 procent av den globala handeln inom elva år. I ett annat scenario spås en digital utveckling som möjliggör mängder av smarta lösningar som underlättar för konsumenten, t.ex. automatiska matinköp. Ett annat scenario spår en framtid där en global finanskris får konsumenten att se över sina köp och snarare anamma uthyrningspooler och den så kallade gör-det-själv-trenden istället.
Enklare beställningslösningar, leverans inom enbart några timmar, expresstransport deluxe eller där varför inte leverans med drönare? Mer info här.


Thursday, October 02, 2014

Svensk e-handel andra kvartal 2014

Credit: PostNord
Enligt Postnords e-barometer för andra kvartalet 2014 ökade den svenska detaljhandelns försäljning över internet med 15%. Prognosen är att e-handeln kommer att omsätta 42,5 miljarder kronor under 2014, vilket innebär en tillväxt om 15%.
Bäst gick det för barnartiklar/leksaker med en ökning på 38%, bygghandel + 28% och sport- och fritidsprodukter +16%. Av de största branscherna var tillväxten fortsatt starkast för hemelektronik vars försäljning ökade med 13 procent.
Kläder/skor har för andra kvartalet i rad en betydligt lägre tillväxttakt än tidigare, 2 procent, vilket sannolikt främst beror på ökad konkurrens från utländska aktörer.
70 procent av konsumenterna e-handlade varor under kvartalet. Av dessa har 11
procent e-handlat med sin mobiltelefon och 32 procent e-handlat från utländska
sajter. 27 procent av alla e-handelsrelaterade försändelser till konsumenter i
Sverige levererades från utlandet.
Sökmotorer, jämförelsesajter, vänner och bekanta och besök i fysiska butiker är
de källor som flest anger som viktiga källor när de ska handla varor på internet.
Av de traditionella reklamkanalerna är produktkataloger och erbjudanden som
kommer i brevlådan den källa som flest anger som viktiga.
Mer info finns här.