Tuesday, October 14, 2014

DHL Global E-Tailing 2025 studie

I DHL:s globala framtidspaning, som går under namnet Global E-Tailing 2025, presenteras fyra scenarion utifrån en noggrann analys där konsumentmönster, energi- och råvarupriser samt tekniska, politiska och sociala faktorer har tagits i åtanke.
Enligt DHL:s framtidspaningar komma e-handeln att öka drastiskt och stå för upp emot 40 procent av den globala handeln inom elva år. I ett annat scenario spås en digital utveckling som möjliggör mängder av smarta lösningar som underlättar för konsumenten, t.ex. automatiska matinköp. Ett annat scenario spår en framtid där en global finanskris får konsumenten att se över sina köp och snarare anamma uthyrningspooler och den så kallade gör-det-själv-trenden istället.
Enklare beställningslösningar, leverans inom enbart några timmar, expresstransport deluxe eller där varför inte leverans med drönare? Mer info här.


No comments: