Thursday, October 02, 2014

Svensk e-handel andra kvartal 2014

Credit: PostNord
Enligt Postnords e-barometer för andra kvartalet 2014 ökade den svenska detaljhandelns försäljning över internet med 15%. Prognosen är att e-handeln kommer att omsätta 42,5 miljarder kronor under 2014, vilket innebär en tillväxt om 15%.
Bäst gick det för barnartiklar/leksaker med en ökning på 38%, bygghandel + 28% och sport- och fritidsprodukter +16%. Av de största branscherna var tillväxten fortsatt starkast för hemelektronik vars försäljning ökade med 13 procent.
Kläder/skor har för andra kvartalet i rad en betydligt lägre tillväxttakt än tidigare, 2 procent, vilket sannolikt främst beror på ökad konkurrens från utländska aktörer.
70 procent av konsumenterna e-handlade varor under kvartalet. Av dessa har 11
procent e-handlat med sin mobiltelefon och 32 procent e-handlat från utländska
sajter. 27 procent av alla e-handelsrelaterade försändelser till konsumenter i
Sverige levererades från utlandet.
Sökmotorer, jämförelsesajter, vänner och bekanta och besök i fysiska butiker är
de källor som flest anger som viktiga källor när de ska handla varor på internet.
Av de traditionella reklamkanalerna är produktkataloger och erbjudanden som
kommer i brevlådan den källa som flest anger som viktiga.
Mer info finns här.

No comments: