Thursday, November 20, 2014

3 av 4 svenskar handlar på nätet

Credit: IIS
Enl. senaste rapport från Stiftelsen för internetinfrastruktur (IIS) om svenskarnas Internetvanor har de senaste fem åren drygt åtta av tio som använder internet handlat över nätet. Utslaget på hela befolkningen motsvarar det tre av fyra svenskar. Det är en mycket hög siffra jämfört med andra länder i Europa och världen. Sverige ligger högst i Europa tillsammans med Storbritannien, Danmark och Norge men lite efter e-handeln i USA.

Ökad tilllit för betalsystemet

Som en viktig orsak till att så många handlar över nätet anges i rapporten att tilliten till betalningssystemet blivit allt högre. År 2000 var 72 procent oroade för kreditkortsbedrägerier. Andelen sjönk till 42 procent 2007 och förra året var andelen oroade nere i 19 procent. Utbudet har också blivit allt större och leveranserna allt snabbare. Redan för fyra år sedan utnyttjade de flesta internet för att betala räkningar men successivt har ännu fler börjat använda dessa tjänster. 90 procent av internetanvändarna loggar in på sin internetbank minst någon gång i månaden jämfört med 84 procent 2011. 85 procent betalar räkningar jämfört med 78 procent 2011.

Betalmusik på internet

Rapporten visar att allt fler betalar för att lyssna på sin musik via internet. Här har utvecklingen gått snabbt från 15 procent 2011 till 38 procent av internetanvändarna 2014. Ökningen har varit särskilt stor bland de unga. En tredubbling på fyra år. Från 18 till 52 procent bland de yngsta (12–15 år), från 22 till 61 procent bland de lite äldre (16–25 år). Lyssnandet på Spotify var redan 2011 mycket utbrett: 50 procent lyssnade, 20 procent dagligen. 2014 är motsvarande siffror: 58 procent lyssnar, 28 procent dagligen. Det är således inte så många fler som lyssnar på Spotify idag jämfört med för fyra år sedan. Däremot är det många fler som betalar för sitt lyssnande. Andelen som betalar har ökat från 15 procent till 38 procent. Det innebär att tre av fyra (74%) av lyssnarna betalar idag mot 39 procent 2011.

Om rapporten

Svenskarna och internet 2014” är Sveriges viktigaste individundesökning om internetanvändning. Rapporten är baserad på .SE:s egen primärdatainsamling som undeesöker svenskarnas användning av internet och visar hur informations- och kommunikationsteknik används och påverkar enskilda individer, familjer och samhället. Totalt intervjuas 3 000 personer från 12 år och uppåt.

Wednesday, November 05, 2014

Strong growth in the Nordic e-commerce market

Credit: PostNord
Nordic consumers estimate that during Q3, they have made online purchases to a value of SEK 34.5 bn. The positive trend can also be observed in PostNord’s e-commerce related B2C mail items increasing by 18 percent in Q3. Now, the Christmas shopping season is just around the corner, and Nordic consumers estimate that they will purchase gifts online to a value of just over SEK 11 billion.
Seven out of ten Nordic residents made online purchases in Q3 this year. The largest proportion of e-commerce consumers is in Norway (72%) and the smallest is in Finland (62%).
More info here.