Tuesday, December 30, 2014

Flygande tallrikar ersätter serveringspersonal

I Singapore testas drönare för servering av mat & dryck på restauranger. Projektet leds av nystartsföretaget Infinium Robotics som har utvecklat ett system med intelligenta drönare som kan flyga autonomt inomhus med hjälp av ett egenutvecklat navigationssystem. Drönarna kan flyga i trånga utrymmen utan att krocka och landa med en nogranhet på 1 cm. Enl. företagets VD Woon Junyang kommer serveringsdönare att öka servicenivån och upplevelsen för restaurangbesökare. Demovideon visar hur matserveringen skulle kunna fungera i framtiden.

No comments: