Wednesday, January 07, 2015

CDON Group blir Qliro Group

Qliro Group AB (publ.), före detta CDON Group AB (publ.), meddelade idag att Bolagsverket har registrerat den nya bolagsordning som beslutades vid den extra bolagsstämman i Stockholm den 21 november 2014. Bolagets firma kommer fortsättningsvis vara Qliro Group AB (publ.).

Namnbytet verkställs över de närmaste dagarna. Bolagets aktier, vilka handlas på NASDAQ Stockholms Mid-cap lista, byter därmed inom kort namn till Qliro Group med symbolen ”QLRO”.
NASDAQ Stockholm: CDON 5 årsutveckling (vit kurva)
Qliro Group är en ledande e-handelskoncern i Norden. Sedan starten 1999 har gruppen utökat och breddat sin produktportfölj till att idag vara en ledande e-handelsaktör inom konsumentvaror och livsstilsprodukter genom CDON.com, Lekmer, Nelly (Nelly.com, NLYman.com, Members.com), Gymgrossisten (Gymgrossisten.com/Gymsector.com, Bodystore.com, Milebreaker.com) och Tretti. I koncernen ingår även betaltjänsten Qliro Payment Solution. Under 2013 genererade gruppen 4,4 miljarder kronor i intäkter. Qliro Groups aktier är noterade på Nasdaq Stockholms Mid-caplista.

No comments: