Monday, April 06, 2015

Google cloud robot patent

Credit: Google, Patent #: US008996429      
Google har fått U.S. patent för metoder och system för interaktion mellan robotar och användare (appl.no 13/460,131). En robot kan få access till en användares utrustning för att bestämma eller identifiera information om användaren, och roboten kan konfigureras för att anpassa sin personalitet för interaktion med användaren baserad på den identifierade informationen. En robot kan även få data associerade med en användare för att identifiera användaren genom språk eller ansiktsigenkänning. Roboten kan erbjuda en personlig interaktion eller respons till användaren baserad på den bestämda användarinformationen. I vissa exempel en robots personlighet eller personalisation kan överföras från en robot till en annan, eller information lagrad på en robot kan delas med en annan robot via molnet.

No comments: