Friday, April 10, 2015

Japan och Sydkorea leder snabbväxande mobil e-handel

Credit: Criteo
Enl. den senaste upplagan av State of Mobile Commerce Report, en marknadsundersökning som genomförs varje kvartal av företaget Criteo växte mobil e-handel under första kvartalet 2015 med 10%. Japan, Sydkorea och Storbritannien är ledande inom m-handel. I Japan och Sydkorea gjordes första kvartalet 2015 för första gången över 50% av alla e-handelstransaktionerna via en mobil enhet, i Storbritannien var andelen 40%. I USA svara mobil e-handel för 39% av e-handelsköpen. I Sverige låg andelen mobila e-handelsköp på 36 procent.

No comments: