Monday, April 13, 2015

Världsledande Tobii eyetracking till börsen

Det svenska företaget Tobii, global marknadsledare inom utveckling och försäljning av eyetracking-teknologi och -lösningar har publicerat sitt prospekt inför i börsintroduktion på Nasdaq Stockholm. Noteringen ska ta in cirka 400 miljoner via en nyemission. Tobii affärsidé är att hjälpa företag och forskare att förstå mänskligt beteende genom världsledande eyetracking, en teknologi som används för att få insikt i mänskligt beteende eller som ett sätt att interagera med datorer och andra enheter. Tobiis vision är en värld där all teknologi fungerar i total harmoni med naturligt mänskligt beteende. Företaget grundades 2001 och har idag 600 anställda. Huvudkontoret finns i Sverige och 2014 omsatte bolaget 621 MSEK. Tobii-koncernen består av tre affärsområden:

  • Tobii Dynavox - utvecklar och säljer alternativa och kompletterande kommunikationslösningar, som hjälper personer med rörelsehinder eller kommunikationssvårigheter orsakade av exempelvis ryggradsskada, ALS eller CP-skada att kommunicera, använda dator och leva mer självständiga liv.
  • Tobii Pro – utvecklar och säljer eyetracking-utrustning och tjänster, som idag används av över 2000 företag och 1500 forskningsinstitut, däribland 49 av världens 50 mest välansedda universitet.
  • Tobii Tech – utvecklar Tobiis kärnteknologi och eyetracking-produkter för konsumentmarknaden, fordonsindustrin, samt industriella och medicinska tillämpningar, såväl integrerat i partnerprodukter som direkt för slutanvändarna. Användarupplevelser med eyetracking i vanliga datorer, inklusive datorspel, marknadsförs under varumärket Tobii EyeX. 
Credit: Tobii, timeline 2001-2015
Sedan starten 2001 har Tobii utvecklat sin eyetracking-teknologi och har introducerat en rad branschledande produkter och lösningar som baseras på denna teknologi. Tobii har etablerat sig på flera marknader där företagets produkter har haft betydande inverkan. Under 2007 förvärvades det norska bolaget Viking Software AS, vilket under 2008 följdes av förvärvet av det amerikanska bolaget Assistive Technology Inc. Under 2014 förvärvade Tobii det amerikanska bolaget DynaVox Systems LLC, ett företag som dessförinnan varit en av Tobiis huvudkonkurrenter inom marknaden för kommunikationshjälpmedel. 

No comments: