Friday, May 29, 2015

Team RBO from Berlin wins Amazon Picking Challenge

Plockroboten från Team RBO, TU-Berlin har övertygande vunnit Amazons Picking Challenge 2015. genom att klar 10 av 12 plockordrar. Det går fortfarande för långsamt för att ersätta dagens plockpersonal, men på sikt kommer plockrobotar att ta över många manuella handgrepp i plock & packkedjan.

This is the performance of the winner of the Amazon Picking Challenge 2015: Team RBO (https://www.robotics.tu-berlin.de/). Given an order of twelve objects, Team RBO correctly picked ten. 

Thursday, May 28, 2015

Norska punktskatter gynnar svensk gränshandel

Tanum Shoppingcenter
Enl. en ny rapport från Svensk Handel ökade den totala omsättningen från norsk gränshandel 2014 med 4 procent till 16,9 miljarder, vilket motsvarar 3 % av den totala svenska detaljhandeln.

Gränshandeln drivs av prisskillnader

Gränshandeln mot Norge är i huvudsak en form av prisbaserad shoppingturism då det för vissa
varor finns stora skillnader i pris mellan Sverige och Norge. Prisskillnaderna beror huvudsakligen på regler i Norge, som ju inte är med i EU. Man har höga skatter på sådant som hotar folkhälsan, och höga tullar på import av många livsmedel för att skydda det inhemska jordbruket. I rapporten konstaterar man att norska punktskatter är en drivande faktor "som ofta införs för att staten vill minska konsumtionen av en specifik vara. Orsaker till att man vill minska konsumtionen kan vara att varan uppfattas som dålig för miljön, ohälsosam eller beroendeframkallande. Exempel på varor som kan drabbas av punktskatter är drivmedel, alkohol, tobak samt livsmedel med hög halt av socker eller fett."

Credit: SH/HUI
Prisskillnaderna är störst i dagligvaruhandeln där de flesta varorna är billigare i Sverige. Allra störst är prisskillnaderna på tobak, alkohol samt mjölk, ost och ägg.

Vinnarna är gränskommuner som Strömstad, Eda och Årjäng, där gränshandeln är betydligt viktigare för detaljhandeln och för sysselsättningen. Det stora antalet besökare till gränshandeln kan också gynna övrig besöksnäring och gränshandel kommunerna arbetar för att dra nytta av denna potential. De framtida förutsättningarna för norsk gränshandel i Sverige bedöms som goda då prisskillnaderna mellan Sverige och Norge förväntas fortsätta att vara gynnsamma.

Vilken effekt svensk gränshandel kan ha på norsk folkhälsa framgår däremot inte av rapporten!

Friday, May 08, 2015

Learning by YouTubing

Mediavision rapporterar att Youtube slår nytt rekord i räckvidd och når 21% av befolkningen dagligen i Q1 2015. Det innebär att Youtube nu tillhör Sveriges största TV-kanaler/-tjänster sett till daglig räckvidd. Bara SVT och TV4 når fler en genomsnittlig dag. Tidigare drevs Youtubes tillväxt framförallt av unga, men under det senaste året är det äldre som ökar tittandet mest.
Genrer som komedi, musik och spel är vanligast att följa, men kraftigast ökning syns framförallt bland Youtubekanaler för matlagning, hälsa, skönhet och mode. Överlag syns en breddning i typer av innehåll som konsumeras på Youtube.
Allt fler företag upptäcker Youtube som kostnadseffektiv plattform för kunskapsspridning, instruktion och bruksanvisning. Här nedan ett exempel från Visma respective Byggmax. Den första videon visar på 3 minuter hur man aktiverar integrationen mellan Visma Administration och Visma Webshop och Visma Webshop+ och hur artiklar och försäljningprislistor förs över till nätbutiken. Videon har på ett år visas över 1200 gånger.Det andra exemplet från Byggmax visar hur man bygger en altan, med ett trappsteg och räcke på plintar, med plasttak över altandörren. Videon är 44 minuter lång och det visas och berättas under arbetets gång varför en viss lösning är bättre än andra och tipsar om hur man kan undvika vanliga misstag. På två år har videon haft över 225000 visningar.Thursday, May 07, 2015

EU:s digitala strategi för bättre e-handeln

EU-kommissionen har presenterat "En strategi för Europas digitala inre marknad", som syftar till att främja den digitala handeln i EU och att undanröja hinder för e-handeln. Strategin innehåller både lagstiftande och icke-lagstiftande förslag som kommer att diskuteras och på sikt genomföras av EU:s medlemsstater. 
Strategin fokuserar på tre övergripande områden

  1. förbättra företags och konsumenters tillgång till varor och tjänster online i Europa, genom att ta bort hinder för gränsöverskridande verksamhet,
  2. skapa rätt förutsättningar för framväxten av digitala nätverk och innovativa tjänster, samt
  3. maximera tillväxtpotentialen för EU:s digitala ekonomi, genom exempelvis investeringar i it-infrastruktur, digitala kunskaper och offentliga e-tjänster. 


Tuesday, May 05, 2015

Tävling för smartare e-handel

Post- och telestyrelsens (PTS) inbjuder till nya innovationstävling med temat ”Smartare e-handel”. Företag och andra organisationer har möjlighet att vinna upp till 1,7 miljoner per projekt. samt en chans att gå kurs i affärsmodellering.
Syftet är att utveckla e-handeln och göra det lättare för alla att använda internet och e-tjänster för att handla.Möjligheten att handla på internet gör att många som har svårt att ta sig till och från fysiska affärer, eller som av andra anledningar ogärna besöker affärer, kan komma åt ett större utbud av varor och tjänster. Detta kräver dock att e-handelsplatserna fungerar på ett bra sätt för alla, oavsett vilken funktionsförmåga man har. PTS söker lösningar som förbättrar möjligheten och upplevelsen av att handla på internet. Vi vill även öppna upp för tjänster och varor som inte erbjuds idag.
Post- och telestyrelsen (PTS) anordnar sedan 2010 tävlingen ”Innovation för alla” två gånger om året. Företag och organisationer har möjlighet att ansöka om finansiering av tjänste- och produktutveckling och studier.