Thursday, May 07, 2015

EU:s digitala strategi för bättre e-handeln

EU-kommissionen har presenterat "En strategi för Europas digitala inre marknad", som syftar till att främja den digitala handeln i EU och att undanröja hinder för e-handeln. Strategin innehåller både lagstiftande och icke-lagstiftande förslag som kommer att diskuteras och på sikt genomföras av EU:s medlemsstater. 
Strategin fokuserar på tre övergripande områden

  1. förbättra företags och konsumenters tillgång till varor och tjänster online i Europa, genom att ta bort hinder för gränsöverskridande verksamhet,
  2. skapa rätt förutsättningar för framväxten av digitala nätverk och innovativa tjänster, samt
  3. maximera tillväxtpotentialen för EU:s digitala ekonomi, genom exempelvis investeringar i it-infrastruktur, digitala kunskaper och offentliga e-tjänster. 


No comments: