Thursday, May 28, 2015

Norska punktskatter gynnar svensk gränshandel

Tanum Shoppingcenter
Enl. en ny rapport från Svensk Handel ökade den totala omsättningen från norsk gränshandel 2014 med 4 procent till 16,9 miljarder, vilket motsvarar 3 % av den totala svenska detaljhandeln.

Gränshandeln drivs av prisskillnader

Gränshandeln mot Norge är i huvudsak en form av prisbaserad shoppingturism då det för vissa
varor finns stora skillnader i pris mellan Sverige och Norge. Prisskillnaderna beror huvudsakligen på regler i Norge, som ju inte är med i EU. Man har höga skatter på sådant som hotar folkhälsan, och höga tullar på import av många livsmedel för att skydda det inhemska jordbruket. I rapporten konstaterar man att norska punktskatter är en drivande faktor "som ofta införs för att staten vill minska konsumtionen av en specifik vara. Orsaker till att man vill minska konsumtionen kan vara att varan uppfattas som dålig för miljön, ohälsosam eller beroendeframkallande. Exempel på varor som kan drabbas av punktskatter är drivmedel, alkohol, tobak samt livsmedel med hög halt av socker eller fett."

Credit: SH/HUI
Prisskillnaderna är störst i dagligvaruhandeln där de flesta varorna är billigare i Sverige. Allra störst är prisskillnaderna på tobak, alkohol samt mjölk, ost och ägg.

Vinnarna är gränskommuner som Strömstad, Eda och Årjäng, där gränshandeln är betydligt viktigare för detaljhandeln och för sysselsättningen. Det stora antalet besökare till gränshandeln kan också gynna övrig besöksnäring och gränshandel kommunerna arbetar för att dra nytta av denna potential. De framtida förutsättningarna för norsk gränshandel i Sverige bedöms som goda då prisskillnaderna mellan Sverige och Norge förväntas fortsätta att vara gynnsamma.

Vilken effekt svensk gränshandel kan ha på norsk folkhälsa framgår däremot inte av rapporten!

No comments: