Tuesday, May 05, 2015

Tävling för smartare e-handel

Post- och telestyrelsens (PTS) inbjuder till nya innovationstävling med temat ”Smartare e-handel”. Företag och andra organisationer har möjlighet att vinna upp till 1,7 miljoner per projekt. samt en chans att gå kurs i affärsmodellering.
Syftet är att utveckla e-handeln och göra det lättare för alla att använda internet och e-tjänster för att handla.Möjligheten att handla på internet gör att många som har svårt att ta sig till och från fysiska affärer, eller som av andra anledningar ogärna besöker affärer, kan komma åt ett större utbud av varor och tjänster. Detta kräver dock att e-handelsplatserna fungerar på ett bra sätt för alla, oavsett vilken funktionsförmåga man har. PTS söker lösningar som förbättrar möjligheten och upplevelsen av att handla på internet. Vi vill även öppna upp för tjänster och varor som inte erbjuds idag.
Post- och telestyrelsen (PTS) anordnar sedan 2010 tävlingen ”Innovation för alla” två gånger om året. Företag och organisationer har möjlighet att ansöka om finansiering av tjänste- och produktutveckling och studier.

No comments: