Wednesday, July 01, 2015

Trendrapport: Livsmedel på nätet i Sverige 2014

Livsmedel på nätet fortsätter att växa och ökade med 41 procent under 2014 enl. en ny rapport från Svensk Digital Handel. Totalt omsatte mat på nätet 3 miljarder kronor 2014, vilket motsvarar drygt 1 procent av den totala livsmedelsförsäljningen. Men andelen som handlar livsmedel på nätet ökar kontinuerligt och under det senaste året har var fjärde person handlat mat på nätet. 42 procent anger att det är av bekvämlighetsskäl som de handlar livsmedel på nätet. Därefter följer utbud. Bland andra anledningar nämner konsumenterna bland annat att det har varit billigare att handla livsmedlen på nätet och att de velat prova på att handla mat på nätet. Läs mer här.

E-handeln i Sverige omsatte totalt 42,9 miljarder kronor under 2014, vilket motsvarar en
tillväxt om 16 procent. Därmed står e-handeln för 6,4 procent av den totala omsättningen
inom svensk detaljhandel.

No comments: