Wednesday, September 02, 2015

Nytt rekord för tysk e-handel

Credit: TAZ/SERGE KIJ/ALEXANDRE DULAUNOY/FLICKR.COM
Tysk e-handel omsätter över 100 miljoner euro per dag och får allt större betydelse för den tyska detaljhandeln. I år väntas tyska konsumenter spenderar 41,7 miljarder euro (388 mrd kr) på e-handel enl. prognosen från den tyska branschorganisationen för detaljhandeln HDE och undersökningsföretaget GfK. I vissa produktkategorier når e-handeln numera marknadsandelar på runt 30 procent.
Enl. Tysk-Svenska Handelskammaren handlar en stor del av de tyska e-handelskunderna redan idag från utländska sajter och antalet väntas öka kraftigt under de kommande åren. Ett rikare utbud av produkter och varumärken, lägre priser och generösa leveransvillkor driver konsumenterna att ta steget över de virtuella gränserna. För svenska e-handlare finns goda chanser att framgångsrikt ge sig in på den växande marknaden.