Thursday, October 29, 2015

Viktigt meddelande - Important announcement

Infonaut AB har fått kännedom om en programvara med namn Infonaut som marknadsförs via den amerikanska sajten www.infonautapp.com som en "ad-supported software". Programmet klassifieras som en s.k. Potentially Unwanted Program (PUB) eftersom det installerar cookies i en webbläsarna t.ex. Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Safari och börjar bevaka användarnas aktiviteter online.
Infonaut AB intygar härmed att inte vara inblandat i varken utveckling, marknadsföring eller distribution av denna programmvara.

Infonaut AB has got knowledge about a software named "Infonaut" by US site www.infonautapp.com promoted as an "ad -supported software". The software is classified as a so-called Potentially Unwanted Programs ( PUB ) because it installs cookies in browsers ( Google Chrome , Mozilla Firefox , Internet Explorer, Safari ) and starts monitoring  users online activities.
Infonaut AB hereby declares not to be involved in either development, marketing or distribution of this software.

No comments: