Thursday, October 27, 2016

Co-Creation - varför bryr sig?

Co-creation (samskapande) är ett affärskoncept där företag utveckla nya produkter och tjänster tillsammans med sina kunder. Ett exempel är McDonald´s kampanj "My Burger" där man 2012-2014 bjöd in kunder att komma med förslag på nya hamburgare som företaget sedan serverade på sina restaurganger. Andra co-creation exempel är Electrolux design-tävlingar, Lego ideas, Dell idea storm och japanska Muji Design Award.  

I sin nyligen framlagda doktorsavhandling ”Communicated Consumer Co-creation. Consumer Response to Consumer Co-creation in New Product and Service Development” undersöker Karina T Liljedal hur konsumenter reagerar på företag som skapar nya produkter och tjänster tillsammans med sina konsumenter. Enl. henne kan det vara en "lysande strategi" om det finns anledning till samarbetet. Hon kallar det ”giveashitability”, vilket innebär att det måste finnas en bra anledning för kunder att engagera sig i ett samarbete med företaget. Det kan t.ex. gälla att förverkliga en idé eller att få en bättre produkt eller tjänst i framtiden. En slutsats i hennes avhandling är att företag bör kommunicera tydligt vad kunderna kan vinna av en samverkan. Co-creation ska inte upplevas som att företaget bara utnyttja kunderna. Ett exempel på ett misslyckat samskapade beskrivs här.


No comments: