Tuesday, November 15, 2016

Trendspot: e-bilar

Credit: Tesla
För fyra år sedan introducerade Tesla sitt Superchargernätverk, världens snabbaste laddningstationer som möjliggör enkla långdistansresor. Idag möjliggör mer än 4 600 Superchargers att över 160 000 Tesla-ägare kan resa över stora delar av världen. Alla Teslor som beställs senast den 31:a december 2016 kommer att få obegränsad, gratis laddning på Teslas  Superchargernätverk under bilens livslängd. Teslor som beställs från och med den 1:a januari 2017 får istället 400kWt i Superchargingkrediter (ca: 160 mils körning) inkluderat per år som kan användas för gratis Supercharging på resor. Supercharger i Sverige


No comments: