Saturday, March 25, 2017

Sunday, March 19, 2017

Thursday, March 02, 2017

Yrkes SM Casevideo by Wicked Society

Mikroinnehåll på Snapchat från Wicked Society

Virtual Forest 360

Billiga 360 grad  kameras öppnar nya möjligheter att dokumentera och berätta med bild och video. Miljöförskaren Koen Hufken har dokumenterat årstidsväxlingar i en skog med hjälp av en Ricoh Theta S 360 grader kamera och lagt ut bildsekvensen på sin webbplats Virtual Forest 360